You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Dotace

DOTACE 1:

 

Název projektu: Výrobní a skladovací hala QALT

 

Společnost QALT Rakovník, spol. s r.o. realizuje v letech 2019 a 2020 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program NEMOVITOSTI s názvem Výrobní a skladovací hala QALT.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je vybudovat moderní výrobní zázemí společnosti QALT Rakovník, spol. s r.o. a rozšířit stávající výrobu tekutých produktů. Projekt umožní firmě navýšit výrobní kapacity, rozšířit a získat nové zákaznické segmenty, zahájit výrobu nové produktové řady a nových produktů, posílit své postavení na trhu a v neposlední řadě zvýšit konkurenceschopnost.
DOTACE 2:

 

Název projektu: Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti QALT Rakovník, spol. s r.o.

 

Reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016883

 

Společnost QALT Rakovník, spol. s r.o. realizuje v roce 2019 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Úspory energie IV. Výzva s názvem Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti QALT Rakovník, spol. s r.o.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Hlavním cílem projektu je realizace energetických úspor v provozně firmy QALT Rakovník, spol. s r.o., které povedou k zefektivnění energetického hospodářství, úsporám nákladů na energie a snížení emisí CO2.

 

Předkládaný projekt je zaměřen na výměnu zastaralých a energeticky neúsporných technologií za nové, energeticky úspornější stroje s nižším příkonem.  Snížením příkonu dojde k úspoře elektřiny při provozu zařízení a to při zachování výrobní kapacity daného zařízení.
DOTACE 3:


Název projektu: Instalace fotovoltaiky a akumulace energie v provozovně firmy QALT Rakovník, spol. s r.o.

Reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0022987

 

Společnost QALT Rakovník, spol. s r.o. realizuje v letech 2020 – 2023 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, V rámci Programu Úspory energie III. výzva - aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu s názvem Instalace fotovoltaiky a akumulace energie v provozovně firmy QALT Rakovník, spol. s r.o.

 

Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti a navýšení podílu využití energie z OZE v provozovně firmy QALT Rakovník, spol. s r.o. Dosažení cíle povede k zefektivnění energetického hospodářství a energetickým i finančním úsporám žadatele. Instalace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie bude mít pozitivní vliv na životní prostředí zejména díky snížení využití el. energie z distribuční sítě, zvýšení podílu energie z OZE a snížení emisí oxidu uhličitého.


Opatření předpokládá osazení fotovoltaických panelů na střechu provozovny společnosti QALT Rakovník, spol. s r.o. o výkonu 283,2 kWp. Akumulace energie je uvažována o kapacitě 1.400 kWh.